Samenwerkingen

Voor de Vlaamse ziekenhuizen ontwikkelden we specifieke tools voor het meten van de patiënttevredenheid op verschillende afdelingen. Dankzij deze tools verzamelen zij in real time gegevens en kwaliteitsindicatoren die hen helpt hun kwaliteitsbeleid te realiseren.

Je hoeft niet noodzakelijk over specifieke software te beschikken om deze meetinstrumenten te gebruiken. Wij bieden verschillende oplossingen aan als jaarabonnement

Contacteer ons voor meer info

Tevredenheid Spoedgevallen

Meet met deze enquête op een permanente basis de kwaliteit van de dienstverlening  op uw spoedgevallen.

Deze enquête loopt reeds meer dan twee jaar in een 10-tal ziekenhuizen in Vlaanderen en wordt mede ondersteund door de VVVS (Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallen). Lees er meer over in ons blogartikel.

Literatuurstudie

De enquête tevredenheid spoed evalueert de wachttijden, vriendelijkheid,  behulpzaamheid, deskundigheid, zorginhoud, algemene tevredenheid van patiënten en familieleden.

Voorbeeld rapport

Tevredenheid materniteit

Verzamel informatie over de tevredenheid van pas bevallen moeders om zo te voldoen aan de tien huisregels van het ‘babyvriendelijke’ ziekenhuis. De helft van de vragen komen uit de VPP . De andere helft behandelen het verloop van de bevalling, de eigenlijke verzorging en de begeleiding bij borstvoeding.

Voorbeeld enquête

Het rapport bestaat uit een ‘executive summary’, demografische gegevens, de opvang en zorg in de arbeidskamer en tijdens de bevalling, de inhoudelijke aspecten van de communicatie, de vaardigheden van de personeelsleden, de privacy, het pijnbeleid, de samenwerking, de hoffelijkheid, het ontslagbeleid, de hotelzorg, de tien vuistregels voor het welslagen van uw borstvoeding, de algemene beoordeling en mogelijke aanbeveling(en).

Voorbeeld rapport

Vlaamse Patiëntenpeiling

Met onze VPP (Vlaamse Patiënten peiling) kan je op een eenvoudige en snelle manier feedback verzamelen van patiënten en familieleden aan de hand van het model van het Vlaamse Patiëntenplatform.

Voorbeeld enquête

Tweemaal per jaar worden gedurende drie maanden de patiënten die hun e-mail opgaven tijdens de opname registratie, aangeschreven per e-mail om deze vragenlijst in te vullen.

Voorbeeld rapport afdeling ziekenhuis

In de automatische rapportering zit een ‘executive summary’ en een zeer uitgebreid geheel van grafieken en tabellen per onderwerp, per vraag en per afdeling. Het grote voordeel is dat je onmiddellijk aan de slag kan met deze instant feedback, en de gepubliceerde resultaten van de overheid niet moet afwachten.

Voorbeeld ziekenhuisrapport

Tevredenheid Spoedgevallen

Meet met deze enquête op een permanente basis de kwaliteit van de dienstverlening  op uw spoedgevallen.

Deze enquête loopt reeds meer dan twee jaar in een 10-tal ziekenhuizen in Vlaanderen en wordt mede ondersteund door de VVVS (Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallen). Lees er meer over in ons blogartikel.

Literatuurstudie

De enquête tevredenheid spoed evalueert de wachttijden, vriendelijkheid,  behulpzaamheid, deskundigheid, zorginhoud, algemene tevredenheid van patiënten en familieleden.

Voorbeeld rapport

Tevredenheid consultaties

Verzamel op dagbasis informatie over de kwaliteit van de consultaties in uw ziekenhuis. De vragen zijn aangepast aan de setting en de context van een consultatie afdeling in het ziekenhuis.

Voorbeeld enquête

Verzamel instant feedback over de algemene tevredenheid, de bereikbaarheid, de wachttijden, de kwaliteit van onthaal, vriendelijkheid, behulpzaamheid en deskundigheid van het personeel en de kwaliteit van de verleende zorgen.

Voorbeeld rapport

Tevredenheid daghospitalisatie

Verzamel permanent informatie over de kwaliteit van uw daghospitaal. Evalueer de dienstverlening van uw daghospitaal in al zijn aspecten.

Voorbeeld enquête

De vragenlijst is geïnspireerd op de Vlaamse Patiëntenpeiling maar aangepast aan daghospitalisatie en bevat extra vragen over wachttijden, vriendelijkheid, deskundigheid, ontslagprocedures en de hotelzorgen.

Voorbeeld rapport afdeling

In de automatische rapportering is een  uitgebreid geheel van grafieken en tabellen per onderwerp, per individuele vraag, zowel op het niveau van het hospitaal als iedere afdeling afzonderlijk.

Voorbeeld rapport ziekenhuis

Tevredenheid huisartsen

Vele huisartsen werken regelmatig samen met de ziekenhuizen. Aan de hand van deze enquête kan je de kwaliteit van de samenwerking met het huisartsennetwerk evalueren. Het is aangewezen om deze meting jaarlijks te herhalen. Deze enquête is opgesteld op basis van Britse voorbeelden.

Voorbeeld enquête

Bevraag huisartsen over hun tevredenheid omtrent het uitwisselen van onderzoeksresultaten, de medicatielijst, het ontslagformulier, de communicatie met zorgverstrekkers. Evalueer de samenwerking bij vooronderzoeken, de opnameregeling, semi-urgenties en spoedgevallen, multidisciplinair overleg en bijscholing. Verzamel aanbevelingen om de samenwerking met uw huisartsen te verbeteren.

Voorbeeld rapport

Familietevredenheid

In vele gevallen is het niet mogelijk voor de patiënt om zijn of haar mening te uiten over de kwaliteit van de zorgverstrekking of medische ingrepen. Daarom ontwikkelden wij een aantal enquêtes waarbij de tevredenheid van de familie van de patiënt wordt gemeten

Familietevredenheid intensieve zorgen

Verzamel informatie over de tevredenheid van familie over de zorgverlening op de afdeling intensieve zorgen. Aangezien de patiënt zélf meestal onder narcose wordt gehouden, zijn in dit geval de familieleden de best geplaatste partij om een objectieve mening te geven.

Voorbeeld enquête

Familietevredenheid pediatrie

Verzamel informatie over de kwaliteit van de pediatrische zorgen via de familieleden (doorgaans de ouders) van de jonge patiënten.

Voorbeeld enquête

Familietevredenheid geriatrie

Bevraag de familie van geriatrische patiënten over de kwaliteit van de zorgverlening op een geriatrische afdeling. Patiënten op een geriatrische afdeling zijn dikwijls zwaar zorgbehoevend. Daarom zijn ook in dit geval de familieleden beter geplaatst om een objectief oordeel te geven over de kwaliteit van de zorgverlening.

Voorbeeld enquête

Familietevredenheid palliatieve zorgen

Ook in dit geval zijn het vooral de familieleden die de kwaliteit van de palliatieve zorg objectief kunnen evalueren.

Voorbeeld enquête

Tevredenheid personeel

Bevraag met deze enquête de tevredenheid van uw voltallige personeelsbestand. Breng de psychosociale aspecten van de tewerkstelling in kaart en stel vragen over de algemene medewerkerstevredenheid, de werkdruk, de directie, de directe leidinggevende. Evalueer de werktijden en het uurrooster, de werksfeer en samenwerking, de werkafspraken, het teamoverleg en de communicatie in het algemeen. Bevraag uw personeel ook over de persoonlijke ontwikkelingskansen, de organisatiecultuur. Stel de juiste prioriteiten dankzij een uitgebreide – instant – rapportage.

Voorbeeld enquête