Consumenten panels

Kom tot betere inzichten

Koppel je enquêtes met consumentenpanels

Wij helpen om je marktonderzoek of wetenschappelijk onderzoek uit te voeren bij consumenten in binnen-en buitenland. Dit stelt je in staat om de representativiteit van je onderzoek te maximaliseren, en je doelgroep rechtstreeks te targeten op basis van gerichte selectiecriteria. 

Panels via onze enquête host

Met de software die wij gebruiken (Snap Surveys) kan een enquête naar een respondent panel verstuurd worden, wereldwijd. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide set van sociale en demografische filters. Eens de selectie duidelijk is ontvang je van ons dadelijk een budget alvorens je enquête de ether in te sturen

Jouw eigen panel leverancier

Heb je zélf een panelleverancier waar je mee vertrouwd bent? Wij kunnen de enquêtes die we voor je bouwen koppelen met de meest gangbare externe panels die worden aangeboden in de Benelux. 

Panels aankopen bij onze partners

Heeft u een onderzoeksproject en wil u dat uitzetten in België of buitenland dan is de panel database van Dynata een goed en betaalbaar alternatief, met zeker voor België een hoge dekkingsgraad. Ons systeem koppelt hier perfect mee.

Wij kunnen de koppeling met uw eigen enquête-URL voor u opzetten. We stellen het panel dan voor u samen. Voor meer informatie, contacteer ons.

Koppel met je eigen lijsten

Vele marktonderzoekers gebruiken vandaag nog hun eigen database van consumenten of B2B panels. Je kan perfect excellijsten of SQL databases koppelen met onze toepassing, om vervolgens (al dan niet selectief en volgens quota) respondenten uit te nodigen tot deelname aan je onderzoek. 

Panel nodig?

Geef ons hieronder wat meer uitleg over je project, en hoe we je met een panel kunnen helpen.