Responsgraad op enquêtes verhogen : ons advies

Kom tot betere inzichten

zelfcheck horeca catering foodservice

Responsgraad op enquêtes verhogen : ons advies

Wij verzamelden 25 tips die helpen om de responsgraad op jouw enquête te verhogen. We worden overspoeld door online enquêtes. Daarom is het belangrijk dat deelnemers een goed gevoel krijgen wanneer ze jouw enquête te zien krijgen. Neem dit advies van ons ter harte!

Verhoog je responsgraad met deze 25 tips

 • Hou het kort. Hou het doel van je enquête in gedachten bij het bouwen van je vragenlijst. Overlaad ze dus niet met overbodige vragen.
 • Stuur vooraf een aankondiging uit per mail of met de post. In die mail breng je respondenten op de hoogte brengt dat ze een enquête zullen ontvangen.
 • Vertel respondenten altijd wat het doel is van je enquête en hoe hun feedback zal worden gebruikt (conform GDPR/AVG)
 • Hou rekening met de beperkte tijd die respondenten hebben. Daarom zeg je vooraf hoe lang de enquête ongeveer zal duren.
 • Toon een voortgangsbalk. Op die manier kan elke respondent duidelijk zien hoe lang de enquête nog zal duren.
tevreden respondenten verhogen de responsgraad
 • Zorg voor een duidelijke omschrijving van het onderwerp van je mail. Gebruik desnoods emoji’s in het onderwerp om de aandacht te trekken. Dat valt namelijk sterker op in een overvolle inbox.
 • Gebruik een duidelijk herkenbare naam als afzender, en geen valse namen. Dat straalt echtheid uit.
 • Controleer voldoende of alle koppelingen in de e-mail uitnodiging goed werken.
 • Stuur 1 of 2 herinneringen naar respondenten die de enquête nog niet invulden. Meer herinneringen uitsturen kan vervelend worden. Zoek dus een goed evenwicht in functie van je doelgroep.

Optimaliseer je enquête voor alle toestellen – desktop PC, smartphone, tablet en waar nodig zélfs voor papier!

Responsief design verhoogt de respons ratio
Een goede enquête is ‘responsief’ en past zich aan aan het toestel waarmee ze benaderd wordt
 • Ga na of de enquête makkelijk te benaderen is, en of ze gebruiksvriendelijk is. Dat verhoogt de responsgraad en vermindert het aantal afhakers.
 • Kijk het woordgebruik na. Is elke vraag makkelijk te begrijpen?
 • Toon je antwoorden in willekeurige volgorde zodat je de respondent zo weinig mogelijk beïnvloedt in zijn of haar keuzes.
 • Gebruik “piping” om eerder gegeven antwoorden te gebruiken in aansluitende tekst velden. Dankzij piping maak je je enquête persoonlijker.
 • Stel geen vragen waarop je al antwoorden hebt. Maar als je ze toch wil vragen, neem dan de database van je vorige onderzoek en voeg de informatie automatisch toe in de vragenlijst. Vraag de respondent om de toegevoegde informatie te valideren of te corrigeren.
 • Gebruik geen vakjargon. Want dat begrijpen sommige respondenten niet. Dus haken ze af.
sliders met smileys
‘Sliders’ maken enquêtes aangenamer om in te vullen.
 • Overweeg om meer interactieve vragen te bouwen, bijvoorbeeld met sterren, sliders, emoticons, fotomateriaal, enz.
 • Eindig je vragenlijst met 1 open vraag, zodat de respondent opmerkingen kan geven.
 • Stel zo weinig mogelijk open vragen, want die nemen meer tijd in beslag om in te vullen. Snelheid van invulling is cruciaal voor je responsgraad!
 • Controleer het formaat en de voortgang van de enquête. Is de volgorde van de vragen namelijk logisch opgesteld?
 • Verhoog de frequentie van je enquêtes. Zo wordt je merk beter herkend. Of…
 • Verlaag de frequentie van je enquêtes, want té veel enquêtes schrikt deelnemers af en stelt je merk in een slecht daglicht.
 • Bied een beloning aan wanneer respondenten deelnemen.
  Pas je enquête aan aan je merknaam en imago. Zodoende zien respondenten dat de enquête afkomstig is van een respectabel merk.
  Overweeg anonieme enquêtes. Deelnemers appreciëren anonimiteit, ze voelen zich vrijer om eerlijke antwoorden te geven.
tevreden respondenten respons ratio
Anonieme respons is meestal eerlijkere respons!

Nog andere tips of ideeën?

Heb je nog advies of tips om de responsgraad te verhogen? Laat dan hieronder een reactie achter, of contacteer ons. We vullen dit lijstje met veel plezier aan!