Is de enquête op papier nog relevant?

Kom tot betere inzichten

Papieren enquête voorbeeld

Is de enquête op papier nog relevant?


Welk nut heeft de enquête op papier nog?

Enquêtes op papier bewijzen nog steeds hun nut in wetenschappelijk onderzoek, bij enquêtes via de klassieke post en voor face to face of deur-aan-deur bevragingen. Waarom?


Responsgraad bij papieren enquêtes ligt hoger.

Online enquêtes zijn makkelijk, en doorgaans goedkoper dan schriftelijke bevragingen. Daarom is online onderzoek de meest voorkomende vorm van marktonderzoek, en heeft de web vragenlijst al jaren geleden de papieren vragenlijst van de troon heeft gestoten. Maar de responsgraad is daarmee ook sterk gedaald. Mensen worden overstelpt met e-mails die hen oproepen deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Weg klikken is maar al te makkelijk. Een persoonlijke brief met voorgefrankeerde retourenvelop toont de respondent extra aandacht en verhoogt de responsgraad.

Met een scanner – vandaag doorgaans standaard beschikbaar op de meeste kopieertoestellen in bedrijven en organisaties – kan je papieren enquêtes snel en efficiënt verwerken. Overtypen behoort allang tot het verleden. Zo kan je snel grote hoeveelheden papier verwerken.


Gebruiksgemak primeert

Naast de meer persoonlijke aanpak is een van de belangrijkste redenen om toch op papier te blijven bevragen het gebruiksgemak. Je geeft de respondent een blad, hij/zij vult het in en je verzamelt de ingevulde vragenlijsten. Het blijft nog steeds de makkelijkste en snelste manier om feedback te verzamelen in restaurants, na het verzorgen van een seminarie of opleiding, een conferentie of evenement.

Natuurlijk kan je voor dergelijke toepassingen ook een online enquête opsturen naar de deelnemers of bezoekers. Maar dat verlaagt de responsgraad drastisch. Bezoekers troosten zich gewoon de moeite niet om nadien online te gaan voor het invullen van een enquête.


Officieel karakter is ook belangrijk

Vele organisaties gebruiken ook nog papieren enquêtes om een andere reden: in een meer “officiële” omgeving is de persoonlijke brief nog steeds ingeburgerd (denk maar aan ministeries, banken & verzekeraars), en vele organisaties beschikken wel over een klantenbestand maar hebben niet van iedereen een correct e-mailadres. Met de invoering van GDPR is het gebruik van e-mail (en persoonsgegevens) bovendien sterk gereglementeerd.


Snap Surveys en papieren enquêtes

Snap Surveys biedt een bijkomende module aan om papieren enquêtes te ontwerpen die geschikt zijn voor scanning. Met de scanning module kan je vervolgens snel en efficiënt de ingevulde formulieren inlezen met de meest gangbare kopieerautomaten. Je hebt dus geen aparte hardware nodig. Heb je je papieren enquête elders ontwikkeld en gedrukt? Geen probleem! Met Snap kan je zélfs die formulieren inlezen om enkel de data te verwerken.

Na het scannen detecteert de software eventuele leesfouten en begeleidt het programma je doorheen de data cleaning en correctie.

Heb je slechts een bescheiden volume papieren enquêtes te verwerken? Dan kan je ook met de basisversie van Snap Surveys uw ingevulde formulieren met de hand verwerken. Snap Surveys bevat verschillende invulschermen die je in staat stellen om de manuele invoer zo productief mogelijk uit te voeren.


Snap Surveys is één van de weinige enquête software toepassingen die je vandaag nog in staat stellen om papieren bevragingen te organiseren, al dan niet simultaan met andere kanalen (online, kiosk, interview, tablets,…). Contacteer ons voor meer informatie