Offline enquête tool met online ervaring

Kom tot betere inzichten

tablet-swipe-snap-mobile-anywhere-illustratie

Offline enquête tool met online ervaring

Van een offline enquête tool voor veldwerkonderzoek verwacht je alle functies van een online tool, maar dan zonder een internetverbinding. Dat vergemakkelijkt het werk van de onderzoeker die zich permanent moet verplaatsen (bijvoorbeeld voor straatinterviews of deur-aan-deur onderzoeken).

Bij het ontbreken van een internetverbinding loopt de veldwerker het risico om gegevens te verliezen. Of hij mist gewoon de kans om een enquête correct af te nemen.

De stabiliteit van een offline enquête tool bij het verzamelen van feedback op beurzen, festivals of congressen is heel belangrijk. Denk ook aan het bevragen van patiënten, het houden van face-to-face interviews, het plaatsen van kiosk enquêtes. Hierbij wil je niet afhankelijk zijn van een internet verbinding. Je moet dus kunnen rekenen op een enquête tool die ook offline kan werken.

Wanneer je op élke locatie, op elk moment enquêtes kan afnemen, kan je meer respondenten bereiken. En bovendien bereik je ze tijdens het belevingsmoment, of dat nu op een evenement of in een ziekenhuis is. Door een offline enquête tool te gebruiken kan je onmiddellijk eerlijke en betrouwbare data verzamelen.

Tijdens dat veldwerkonderzoek en het offline enquêteren moet je rekening houden met een aantal belangrijke aandachtspunten. We lichten deze verder toe.

Geen onderbrekingen tijdens het interview

Wanneer je antwoorden verzamelt op het terrein ben je best onafhankelijk van een permanente internetverbinding. Je moet dus in staat zijn om feedback en inzichten te verzamelen zonder onderbrekingen of afleidingen. Je bewaart de antwoorden offline op het toestel tot je verbinding maakt met het internet.

Bij kiosk enquêtes is het ook handig dat de enquête automatisch naar het begin gaat nadat er een werd ingevuld. Maar ook wanneer er een tijd lang geen activiteit meer is. Zo is de enquête ook beschikbaar voor de volgende respondenten.

Bouw dynamische offline enquêtes

Zoals een online enquête moeten ook de offline enquêtes de nodige functionaliteiten bevatten die zorgen voor interactie. Vormgeving volgens je eigen look and feel, of merk, zorgt dat de respondent een consistente merkervaring beleeft. Interactieve vragen en geavanceerde functies zoals routing, skipping, piping en masking zijn ook hier nodig.

Bewaren en hervatten

Tussentijds bewaren en later hervatten is essentieel wanneer je interviews afneemt en enquêtes invult op het terrein. Bij een onderbreking moet je een interview kunnen pauzeren. Je moet de antwoorden kunnen bewaren en op een later tijdstip verder gaan waar je gestopt was. Dit kan ook handig zijn wanneer je vooraf data wil opladen in je enquête, zoals adresgegevens.

Resultaten controleren en rapporteren

Wanneer je veldwerkonderzoek doet is het belangrijk om de resultaten te monitoren. Een directe toegang tot een samenvatting van de antwoorden is ook handig wanneer het veldwerk nog loopt. De real time creatie van analyses en rapporten zorgt ervoor dat je de voortgang van je onderzoek kan begrijpen. Zo kan je nog tijdens het onderzoek de vragenlijsten aanpassen. Of je kan je veldwerkers sturen om een betere spreiding / dekking van je onderzoek te krijgen. Dit maakt ook dat je de resultaten in real time kan delen met andere personen in je organisatie.

Data veilig bewaren

Data veilig bewaren is vandaag vanzelfsprekend geworden. Vanaf het interview tot de rapportage is versleuteling nodig : op het mobiele toestel, op de servers maar ook tijdens het synchroniseren van data tussen verschillende toestellen.

Bestanden toevoegen en audio opnemen

Soms wil je bestanden toevoegen, zoals bijvoorbeeld een foto, of een handtekening van de respondent. In sommige gevallen zal je ook audio opnemen bij een open vraag. Dat is handiger dan open antwoorden te moeten intypen op die kleine toetsenborden. Het bijvoegen van bestanden moet dus makkelijk en veilig gebeuren.

Snap Mobile Anywhere – Dé offline enquête-app van Snap Surveys

Snap Mobile Anywhere biedt alle functies van een online enquête tool, maar dan zonder de internet verbinding. Je kan antwoorden verzamelen met mobiele toestellen tijdens je veldwerkonderzoek, of kiosk enquêtes organiseren. Snap Mobile Anywhere slaat alle data veilig op tot het moment dat een internet verbinding wordt gemaakt. Dan wordt de data automatisch opgeladen naar de Snap WebHost servers.

Wil je meer weten over Snap Mobile Anywhere, klik dan hier:

Snap Mobile Anywhere

Wil je meer weten over Snap Surveys als enquêtesoftware tool? Hier vind je alle features en functies van onze software terug.

Werk je regelmatig met consumenten panels voor je marktonderzoek? Lees hier hoe je met Snap Surveys en consumer panels aan de slag kan.