Fout #3: Geen multi channel aanpak

Kom tot betere inzichten

multimodaal enquete enqueteren laptop smartphone papier

Fout #3: Geen multi channel aanpak

In 2014 vroegen wij aan marketeers welke kanalen zij gebruiken voor feedback. Daaruit bleek dat 59% sociale media actief gebruikt, gevolgd door online enquêtes (54%). Deze trend heeft zich sindsdien enkel nog verder gezet. Vandaag – 5 jaar later – zal het online aandeel zich nog sterker aftekenen dan toen. Maar is een bredere multi channel aanpak misschien toch nog aangewezen?

multi-channel-aanpak-verdeling-kanalen-grafiek

Terwijl het gemak voor online onderzoek primeert bij marketeers, is niet élke consument online bereikbaar.

Oplossing: een multi channel aanpak

Om geldige informatie te verzamelen moet je altijd op zoek gaan naar een representatief staal van je doelpubliek. Wil je een representatief staal van de bevolking bevragen? Dan moet je ook vandaag nog een multi channel aanpak toepassen. Enquêtes op papier horen daar soms ook bij. Denk voor meer diepgang ook aan kwalitatief onderzoek, naast kwantitatieve technieken.

Hou ook rekening met de beperkingen voor enquêtes op mobiele toestellen. Veel enquêtesoftware kan ook enkel functioneren met een internetverbinding. De keuze voor de juiste toepassing is dan ook cruciaal om je te helpen in je aanpak.

Snap Survey software ondersteunt al deze kanalen. Onze oplossing stelt je in staat om een multi channel aanpak te realiseren voor je onderzoek.

Verschenen eerder in deze reeks: